• 29. May 2023 6:30 PM

  INTERNETOVÁ AUKCE XVIII. s Live Bidding (část 1)
  Období vlády Habsburků | Bohemika | Československo | Německé státy | Salzburg | další evropské státy

 • 30. May 2023 6:30 PM

  INTERNETOVÁ AUKCE XVIII. s Live Bidding (část 2)
  Období vlády Habsburků František Josef I. (druhá část) | Bohemika | Československo| Anglie | Francie | Belgie | Dánsko | Uhry | Itálie | Malta

 • 31. May 2023 6:00 PM

  eAuction 84
  Wine - online (buyers premium = 20%)

 • 31. May 2023 6:30 PM

  INTERNETOVÁ AUKCE XVIII. s Live Bidding (část 3)
  Nizozemsko | Polsko | Dubrovník | Sedmihradsko | Španělsko | Švýcarsko | Německé státy | Salzburg

 • 1. June 2023 7:00 PM

  Aukce 1
  Coins and Medals: House of Habsburg / Czechoslovakia

 • 4. June 2023 12:30 PM

  Auction 7
  Coins and medals

 • 9. June 2023 10:00 AM

  Auction 408 - Big Splash!
  Friday Lots 1 – 1450

 • 10. June 2023 9:30 AM

  Auction 20 (LiveBidding)
  Pénzek - Emlékérmek

 • 10. June 2023 10:00 AM

  Auction 408 - Big Splash!
  Saturday Lots 1451 – 2333

 • 14. June 2023 1:00 PM

  eAuction 1 part 1
  Coins

 • 15. June 2023 1:00 PM

  eAuction 1 part 2
  Medals, banknotes, collections

 • 20. June 2023 10:00 AM

  Auction 387 - part 1
  Rarities of Swedish numismatics from the Gunnar Ekström collection | Gold coins | Coins and medals from the Medieval and Modern Times, a. o. Selected Löser from the Friedrich Popken collection

 • 21. June 2023 10:00 AM

  Auction 387 - part 2
  Rarities of Swedish numismatics from the Gunnar Ekström collection | Gold coins | Coins and medals from the Medieval and Modern Times, a. o. Selected Löser from the Friedrich Popken collection

 • 21. June 2023 10:00 AM

  Airmail an Zeppelinmail
  178. Auction

 • 21. June 2023 5:00 PM

  Autographs
  178. Auction

 • 22. June 2023 10:00 AM

  Auction 387 - part 3
  Rarities of Swedish numismatics from the Gunnar Ekström collection | Gold coins | Coins and medals from the Medieval and Modern Times, a. o. Selected Löser from the Friedrich Popken collection

 • 22. June 2023 10:00 AM

  Single lots
  178. Auction

 • 22. June 2023 1:00 PM

  Auction 388
  Thalers and Marks - German coins from 1800 to 1918 from a private collection in northern Germany

 • 23. June 2023 10:00 AM

  Collections Germany
  178. Auction

 • 24. June 2023 10:00 AM

  Estates, Collections international
  178. Auction

 • 24. June 2023 10:00 AM

  Gut-Lynt Auction 12, part 1
  Banknotes, Numismatic literature

 • 25. June 2023 10:00 AM

  Gut-Lynt Auction 12, part 2
  Coins and medals from the ancient world, Germany, Europe and other states, Lots

 • 25. June 2023 4:00 PM

  Online Auction 5 - Online Catalog
  Summer Start Auction
  Swiss and International Coins & Medals.
  Banknotes, old Stock and Bond Certificates.

 • 12. July 2023 2:00 PM

  Auction 296 - Live Auction
  Antiquities

 • 13. July 2023 2:00 PM

  Auction 296 - e-auction
  Antiquities